Δευτέρα, Δεκεμβρίου 18, 2006

Μέσ' στην ορμή της ερημιάς γινόμαστε διάφανοι


Photobucket - Video and Image Hosting


In my
Dreaming
You'll be
Drowning
Raise me
Up lord
Call me
Lazarus

Photobucket - Video and Image Hosting

I've looked long, i've looked far
To bring peace
to my black and empty heart

Photobucket - Video and Image Hosting


Dunk you
Under
Deep salt
Water
eXTReMe Tracker