Τρίτη, Δεκεμβρίου 06, 2005

So am I good or bad?


Gonna knock you down with liquor and love

Do I compel you like you compel me?


[17-18 Δεκεμβρίου, Gagarin
όποιος πάει, σίγουρα θα περάσει πολύ ωραία]

0 Comments:

<< Home

eXTReMe Tracker